Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Grundkurs i livsmedelshygien

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer
Hushållningssällskapet Väst att anordna en grundkurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare och landsbygdsföretag, en heldagsutbildning den 8 mars i Vara.

Målgrupp
Småskaliga livsmedelsförädlare från olika branscher (t ex gårdsmejerier, slakteri/styckning/chark, frukt- och bärförädling, bageri, honung m.fl). I första hand företagare och anställda, som är i uppstartsskedet, eller som ska utöka sin verksamhet, men även övriga landsbygdsföretagare med koppling till livsmedel.

Utbildningen ger grundläggande och ökade kunskaper om
livsmedelssäkerhet och redlighet samt vilka krav som ställs på en
livsmedelsproducent för att utveckla, sälja eller förädla olika råvaror och produkter. Dagen ger även kännedom om var det finns mer specifika kunskaper att hitta som berör det egna företagets verksamhetsområde för att kunna utveckla och
sälja produkter eller tjänster enligt lagstiftningens krav.

Läs mer på: www.hushallningssallskapet.selänk till annan webbplats

 

Publicerad: 2017-02-22

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-02-22 | Om webbplatsen