Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor

Är du vattenbrukare eller funderar du på att starta ett företag inom vattenbruk? Eller arbetar du på en myndighet med koppling till vattenbruk? Då är detta en kurs för dig. Göteborgs universitet arrangerar tillsammans med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk en kurs i tillståndsprövning och miljöfrågor med start i december.

På kursen får du veta mer om vilka tillstånd som måste sökas och hur de ska vara uppbyggda. Kursen kommer också ge en bakgrund till varför tillstånden finns samt de lagar, direktiv och förordningar som har format tillstånden.

Anmälan senast den 29 november.

För mer information och anmälan: vattenbrukscentrumvästlänk till annan webbplats

Publicerad: 2016-11-17

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-17 | Om webbplatsen