Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Extra stor uppsikt över hunden

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Extra stor uppsikt innebär att hunden måste vara kopplad eller hållas så som om den vore kopplad. Med naturen menas praktiskt taget all naturmark, även parker och motionsspår och dylikt. Detta gäller alla hundar, både sällskaps- och jakthundar.

Utdrag från www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats:

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.

...

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

...

Undantag i samband med till exempel jakt
Man får ha hundar lösa:

  • vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 § jaktförordningen (de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jakten). Det varierar mycket beroende på viltart.
  • för spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt om hunden står under förarens kontroll med stöd av 17 § jaktförordningen.
  • för att valla tamdjur med stöd av 32 § Naturvårdsverkets föreskrifter 2002:18.

Länsstyrelsen kan ge fler undantag. Sådana ges i vissa fall för träning av till exempel polishundar, brukshundar och vakthundar. Länsstyrelsen kan också inskränka på möjligheterna att använda jakthundar i vissa fall.

Hundar i Munkedals Kommun

I Munkedals kommun ska hundar vara kopplade året runt inom tätbebyggelse. I Munkedals kommuns allmäna lokala ordningsföreskrifter, 17§, står det så här:

17 § Hund skall hållas kopplad inom tätbebyggelse inom samhällena Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas enligt kartbilaga som tillhandahålles av kommunens kansli. Hund skall även hållas kopplad på av kommunen anlagda: torg, gång- och cykelvägar, parker och grönytor, anläggningar för lek- och idrott inkluderande utmärkta motionsspår, skidspår och skidbackar samt badplatser.

 

 

Publicerad: 2017-03-02

Kort taget bakifrån på en hund som går bredvid sin matte.

Exempel på en hund som hålls som om den vore kopplad. Hunden är inte mer än en meter ifrån matte och lyssnar och stannar vid hennes sida, oavsett vad som studsar upp framför dem. Foto: Lotta Karlsson

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-02 | Om webbplatsen