Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Munkedals Kommun söker: Stödfamilj

Socialtjänsten i Munkedals kommun söker dig/er som vill bli stödfamilj till ett barn som omfattas av LSS (Lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en viktig insats för dem som ni kan stödja.

Just nu har vi ett behov av stödfamilj/korttidshem samt avlösarservice till ett barn i femårsålder. Det är önskvärt att det är samma stödfamilj som utför avlösarservicen då det skapar kontinuitet för barnet och dess familj.

Du/ni ska ha tid och möjlighet att ta emot ett barn i ert hem 2 dygn/månad samt kunna erbjuda barnet en trygg och stabil hemmiljö för att kunna avlasta barnets familj. Det ingår även att avlasta genom avlösarservice 8 timmar varannan vecka. Behoven för avlastning finns kvällar och helger.

Välkomna att höra av er till oss för mer information.

Kontaktperson:

Matilda Kirpensteijn
Enhetschef LSS
E-post: matilda.kirpensteijn@munkedal.se
Telefon: 0524-182 26

 

Publicerad: 2017-03-17

Kommunvapnet som består av en blå sköld med en vit pergamentsrulle och en vit fjäder som är korslagda över skölden.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-17 | Om webbplatsen