Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Nominering av kandidater till stipendium och pris

Känner du någon som gör det där lilla (eller stora) extra för fritid, kultur eller folkhälsa? Nu är det dags att nominera inför årets priser och stipendier inom fritid, kultur och folkhälsa!

Fritidspris och Fritidsstipendium 2016-2017

Inom fritidsområdet kommer att utdelas ett fritidspris och två stipendier om vardera 6 000 kronor till förtjänta ledare och aktiva:

  • Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor prestation inom fritidsområdet.
  • Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin förenings ungdomsverksamhet.
  • Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull ideell ledarinsats inom föreningslivet i Munkedal.

Kulturpris och Kulturstipendium 2017

  • Kommunens kulturpris utdelas till enskild person eller förening, verksam och boende i Munkedals kommun. Prissumman är 6 000 kronor.
  • Två kulturstipendium utdelas till verksamma kulturutövare, och som är boende i Munkedals kommun. Stipendierna är på vardera 6 000 kronor.

Kulturpriset och kulturstipendierna ska utgå som belöning för värdefulla insatser eller som uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, konst, konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.

Folkhälsopris 2017

Folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun delar årligen ut ett
folkhälsopris på 8 000 kr. Priset ska vara en uppmuntran och stimulera till fortsatt arbete inom folkhälsoområdet. Folkhälsopriset utdelas till person, grupp av personer, förening eller liknande, som gör särskild insats för folkhälsan i Munkedals kommun ur ett brett perspektiv. Förslag till pristagare kan ges av såväl enskilda personer som ideella organisationer och företag.

Ansökan eller förslag på pristagare insändes senast den 22 mars 2017 till:

Munkedals kommun
Kultur & Fritid
455 80 MUNKEDAL

eller

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

Utdelning av priser och stipendier kommer att ske i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2017 i Munkedals Folkets Park.

 

Publicerad: 2017-03-10

Bild på några av förra årets pristagare på prisutdelningen i Munkedals Folkets Park.

Några av förra årets pristagare på prisutdelningen i Munkedals Folkets Park.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-10 | Om webbplatsen