Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Öppet hus - information om Leader

Har du en bra idé som kan utveckla och göra din bygd mer attraktiv att leva och bo i? Har du en idé eller samarbetsplaner som kan bidra till att fler besökare kommer hit? Då kan du kontakta Leader! Onsdag 22 mars är Linda Blomberg, prjektutvecklare på Leader, i biblioteket i Munkedal och svarar på frågor och informerar om Leader och dess möjligheter.

Datum och tid:
Onsdag 22 mars kl. 16.00-18.00

Plats:
Biblioteket i Munkedal

Vid frågor, kontakta:

Linda Blomberg
Projektutvecklare
Telefon: 073-970 11 91
E-post: linda.blomberg@framtidsbygder.se

Du kan också läsa mer om Leader på jordbruksverkets hemsida: www.jordbruksverket.selänk till annan webbplats

Mer om Leader


Uttdrag från jordbruksverkets hemsida:

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. En godkänd utvecklingsstrategi innebär också att området får en budget för utvecklingsprojekt. Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som har idéer som bidrar till utveckling av ett område kan söka stöd från leaderområdet för att genomföra projekt.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

 

Publicerad: 2017-03-13

Bild på inbjudan till öppet hus. I bilden finns det en karta över Munkedal och närliggande kommuner och en bild på en sallad.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-13 | Om webbplatsen