Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Skolutredningen i Munkedals kommun

Det pågår just nu en skolutredning i Munkedals kommun. Vi har här sammanställt kort information om utredningens uppdrag, syftet med utredningen, vilka utmaningar sektor Barn och Utbildning står inför, och hur de fyra förslagen som har presenterats för kommunfullmäktige ser ut.

Kort information om Skolutredningen i Munkedals kommun

Utredningens uppdrag

Den Parlamentariska gruppen som tillsattes under våren 2015 överlämnade en slutrapport till kommunstyrelsen i augusti som beslutade att godkänna rapporten. Rapporten består av åtta förslag till åtgärder för att åstadkomma balans i verksamhet och ekonomi. Ett uppdrag är att genomföra en genomlysning av möjliga strukturella förändringar inom barn och utbildningsområdet.

Syftet med utredningen

Syftet med utredningen är att tydliggöra på vilket sätt Munkedals kommun kan möta behovet inom utbildningsområdet med befintliga ekonomiska förutsättningar. Utredningen ska bland annat belysa förutsättningarna utifrån den demografiska utvecklingen, framtida investeringsbehov samt kvalitets- och rekryteringsmässiga förutsättningar. Utredningen ska mot bakgrund av ovanstående föreslå ett hållbart, över tid, strukturutbud inom utbildningsområdet.

Utmaningar för sektor Barn och Utbildning

  • Vi måste öka måluppfyllelsen för barn och unga
  • Vi måste erbjuda likvärdiga skolor
  • Vi måste kunna rekrytera behörig personal
  • Vi måste behålla vår personal
  • Vi måste kunna erbjuda moderna, effektiva, flexibla och anpassade lärmiljöer
  • Vi måste kunna tjänstefördela effektivt utifrån resurstilldelning
  • Vi måste kunna tillämpa kollegialt lärande
  • Vi måste utveckla röda-tråden-arbetet

Fyra förslag till Kommunfullmäktige att ta ställning till inför 2021 och framåt

Förslag A
3 grundskoleenheter – två i centrala Munkedal inklusive Kungsmarksskolan och en i Dingle

Förslag B
4 grundskoleenheter – två i centrala Munkedal inklusive Kungsmarksskolan, en i Dingle och en i Hedekas

Förslag Ab
3 skolenheter men på 4 platser- samma som A men fördela F-3 och 4-6 mellan Dingle och Hällevadsholm

Förslag Bb
4 skolenheter men på 5 platser – samma som B men fördela F-3 och 4-6 mellan Dingle och Hällevadsholm

Dialog i Kommunfullmäktige den 27 april och därefter inriktningsbeslut.

 

Publicerad: 2017-03-16

Kommunvapnet som består av en blå sköld med en vit pergamentsrulle och en vit fjäder som är korslagda över skölden.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-16 | Om webbplatsen