Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Solcellskvällar med energi- och klimatrådgivare

Under maj och juni får du tillfälle att besöka solcellsanläggningar i drift och prata med anläggningens ägare, installatören och kommunens energi- och klimatrådgivare. Välkommen till solcellskvällar! Tisdag den 23 maj kan du följa med till ett hus som har en solcellsanläggning och producerar egen el! Där kan du få information och inspiration kring hur du kan producera din egen el.

Solcellskvällar

23 maj
Samling klockan 18.00 tisdagen den 23 maj på parkering mellan Bruksskolan och kanalen, för eventuell samåkning. Vi besöker en relativt nybyggd villa med solcellsanläggning.

Fler solcellskvällar

22 maj, Uddevalla kommun
Måndagen den 22 maj klockan 18.00. Samling P-plats vid Bodele badplats. Familjen vi besöker har både solceller för elproduktion och solfångare för varmvatten.

För mer information, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare:


R
oger Stenström
E-post: roger.stenstrom@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 73 19

Jenny Olsson
E-post: jenny.c.olsson@uddevalla.se
Telefon: 0522–69 73 42

 

Få information och inspiration kring hur du kan producera din egen el. Kom
med till ett hus som har en solcellsanläggning och producerar egen el den 23
maj klockan 18.00. 

Publicerad: 2017-05-18

Solcellspaneler på ett svart plåttak. Himlen är blå med några vita moln och solen lyser.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-18 | Om webbplatsen