Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Vattensituationen i Munkedals kommun

Förutsatt att kommande sommar blir av ”normal karaktär” kan Västvatten i dagsläget inte se att en situation med vattenbrist kommer att uppstå i någon av Västvattens medlemskommuner då utgångsläget inför sommaren är tämligen normal.

Västvatten meddelar att flera av våra grundvattentäkter i kommunen är artesiska (grundvattennivån är högre än markytan) med normala flöden.

Flera kommuner i Sverige har en lägre grundvattennivå än normalt och står inför en sommar med möjlig vattenbrist.

 

Publicerad: 2017-05-05

Bild på ett litet vattenfall som strilar nedför en klippa med grön mossa på.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-05 | Om webbplatsen