Startsida

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre, har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet 525 timmar per år. Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

På förskolorna ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Allmän förskoleverksamhet följer skolans läsår, dvs. ingen verksamhet under skolloven. Maxtid för denna verksamhet är femton timmar per vecka.  

För mer information läs våra Regler, rutiner och avgifter - se länk till höger

 

Sidansvar: Ann-Sofie Kristiansson
Senast uppdaterad: 2017-01-17

Kontakt
Barnomsorgssekreterare
Telefon 0524-181 46
Länkar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-01-17 | Om webbplatsen