Startsida

Avgifter barnomsorg

I Munkedals kommun tillämpas maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa innebär att man betalar viss procent av hushållets bruttoinkomst i barnomsorgsavgift.

Från och med 1 juli 2015 indexeras avgiftsnivåerna för den statliga maxtaxan årligen.

Nedanstående taxa gäller i Munkedals kommun från 2017-01-01 till och med 2017-12-31. Inkomsttak är 45 390 kronor per månad. 

Förskolebarn/familjedaghem (1-6 år)

Barn nr 1: 3% av inkomsten dock högst 1362 kr/mån                               Barn nr 2: 2% av inkomsten dock högst 908 kr/mån                                Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 454 kr/mån                                 Barn nr 4: Ingen avgift

Skolbarn (6-13 år)

Barn nr 1: 2% av inkomsten dock högst 908 kr/mån                                Barn nr 2: 1% av inkomsten dock högst 454 kr/mån                                 Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 454 kr/mån                                 Barn nr 4: Ingen avgift

Avgift

Föräldraavgift erläggs under årets alla månader

Taxans omfattning

Taxan omfattar avgifter för placerade barn i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Avgiftsgrundande inkomst

Föräldrarnas gemensamma inkomster är avgiftsgrundande. För sammanboende med barn, som ej är gemensamma, läggs bådas inkomster till grund för avgiftsberäkningen.

Vid ändrade familjeförhållanden, meddela barnomsorgen.

Till avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster oavsett i vilket land det intjänas.

Inkomstuppgift

Vid ändrad inkomst skall ny inkomstuppgift lämnas senast den sista i månaden innan ändringen ska träda i kraft.

Vid utebliven inkomstuppgift debiteras familjen en avgift beräknad på en månadsinkomst motsvarande 45 390 kronor.

Inlämnade inkomstuppgifter kan komma att jämföras med den årsinkomst förälder/vårdnadshavare/sambo redovisat till försäkringskassan eller kontrolleras hos arbetsgivaren.

Innefattas barnet av allmän förskola, men har en vanlig placering reduceras avgiften med 30% under perioden 1 september t.o.m 30 maj.

Har barnet endast allmän förskoleplacering är denna helt avgiftsfri, likaså är platsen avgiftsfri för barn placerade enligt Skollagen kap 8 § 7 om placeringstiden ej överskrider 15 timmar per vecka.    

Fakturering

Fakturorna skickas ut ca den 15:e i varje månad med  förfallodag vid månadsskiftet.

Inskolningen

Avgift tas ut från placeringsdatum. Ingen fri inskolning.

Sidansvar: Ann-Sofie Kristiansson
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Kontakt
Barnomsorgssekreterare
Telefon: 0524-181 46
Information

Inkomstuppgift - se Blankettarkivetlänk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-19 | Om webbplatsen