Startsida

Älgens förskola

Älgens förskola

Älgens förskola

Förskolan öppnades våren 2007 i ljusa, fina lokaler och ligger centralt i Munkedal. Älgens förskola består av en avdelning med ca 19 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen får varje dag sin lunch serverad som buffé, där barnen själva hämtar sin mat. Maten har tillagats i ett storkök och sedan transporterats till förskolan. Avdelningen har därför en extra personalresurs på 50 %.

Barnen som kommer till Älgen ska känna trygghet. Grunden för trygghet är
att lära känna varandra, bli respekterad och känna tillhörighet. Vid samlingen bekräftar vi varje barn, de syns, får göra sin röst hörd och blir lyssnade på.
Vi arbetar med storgrupp men delar också upp barnen i mindre grupper.

Personalen på Älgen arbetar med språk, matematik, natur och teknik. På avdelningen finns både barn och personal som är flerspråkiga. Det ser vi som en stor tillgång och det använder vi oss av i vårt dagliga arbete. Där ser vi föräldrarna som en stor resurs och ber dem därför ofta om hjälp.
Matematik i vardagen innebär för oss att ta vara på de tillfällen som dyker upp. Vi använder ofta matematiska begrepp t ex när vi delar frukten, likaså när vi räknar barn i samlingen. På avdelningen finns ett teknikrum där det finns olika bygg- och konstruktionsmaterial. Barn och personal gör också ofta olika experiment tillsammans.

Eftersom vi har nära till skogen så går vi dit regelbundet. I skogen finns språk, matematik, teknik och massor med natur!
Lek och skapande aktiviteter är även en stor och viktig del i verksamheten med barnen.

 

 Sidansvar: Malin Stenman
Senast uppdaterad: 2016-08-25

Älgens förskola

Adress:
Östra Jonsängsvägen 2, 455 31 Munkedal

Telefon:
0524- 180 37

Förskolechef
Malin Stenman
Telefon:0524- 18107
E-post:malin.stenman@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-25 | Om webbplatsen