Startsida

Verksamhet

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.
Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Förskolan skall sträva efter att varje barn:
-utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
-utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
(Lpfö 98/10)

Barn som står i en skog. Det är mycket löv på marken. De tittar på naturen genom kikare.

Att titta på naturen genom kikare ger ett nytt perspektiv.

Barn som står i en ring och håller fram händerna. De håller olika många kastanjer i händerna.

I skogen finns det mycket matematik. Att använda kastanjer
är ett sätt. Man kan räkna antal och jämföra storlek och mängd.

Sidansvar: Kerstin Kvinné
Senast uppdaterad: 2016-01-08

Kontakt

Förskolechef
Telefon: 0524-183 90

Bild på barn som undersöker vad som flyter eller sjunker

Hur kommer det sig att vissa saker flyter när andra sjunker? Genom att själva få pröva på gör barnen upptäckter tillsammans. Pedagogerna är med och lyssnar på barnens ideér. Genom att lyssna och sedan utvidga barnens tankar skapas en lärandesituation där barnen får lära sig nya begrepp som t.ex. densitet och ytspänning.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-08 | Om webbplatsen