Startsida

Brandbilen

Avdelningen Brandbilen har sin verksamhet i den gamla brandstationen. Här är alla 5-åringar samlade under sitt sista förskoleår. Barn och personal går varje dag till Centrumskolans matsal och äter sin lunch. Det blir på så sätt en naturlig överinskolning till skolmiljön.

En urklippt sol ligger på golvet, barn sitter i en ring runt solen.

Hjärtestund på Brandbilen.
Det är tillfällen då pedagogerna tillsammans med barnen arbetar med livskunskap. Att lära barnen att alla är lika mycket värda och att vi måste visa hänsyn och respekt är en del. Här har barnen gjort en "kompissol" där barnens egna ord om hur en bra kompis ska vara bildar solstrålarna.

Tre flickor sitter vid ett bord och skriver bokstäver på ett papper.

Dagarna är fyllda av aktiviteter som på ett lekfullt sätt ger barnen kunskaper om språk, natur/teknik och matematik.
Här har barnen på eget initiativ plockat fram en skrivmall för att öva sig på att skriva.

En tavla med marörer som är uppsatta under veckodagarna.

Ett exempel där barnen arbetat både med mönster och statistik.
- Hur många är det som har något prickigt på sig idag?

Sidansvar: Annika Laago
Senast uppdaterad: 2016-01-27

Läroplan Lpfö98/10

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Fyra barn leker i en låtsasbåt, någon har flytväst på sig.

Temaarbetet inspirerar leken. Barnen har byggt båten Titanic och flytvästarna är på. Men båten tar in vatten och flytvästarna räckte inte till alla!

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-27 | Om webbplatsen