Startsida

Avdelning Skeppet

NATURKUNSKAP

Stövelprydda barnfötter står i en ring. I mitten ligger en ring av grankottar.

Vi går ofta till skogen och använder naturen som pedagogiskt rum.
På så sätt får barnen ett kunnande om växter och djur.

TEKNIK

En vuxen och ett barn hjälps åt att lägga mossa och kottar på ett bord.

Vilken teknik använder ekorren för att skala kottar eller bygga bo?
Barnen får reflektera över att teknik kan användas på flera olika sätt.

MATEMATIK

Två barn sitter på marken i skogen med en lärare och räknar med hjälp av kottar.

Den nyfikna ekorren Aida ställer frågor och
har uppdrag för barnen att lösa.
Här handlar det om matematik.

Sidansvar: Annika Laago
Senast uppdaterad: 2016-01-27

Läroplan Lpfö98/10

-Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar
till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

-Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

-Verksamheten ska vara rolig, trygg
och lärorik för alla barn som deltar.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-27 | Om webbplatsen