Startsida

Pedagogik

Helhetsidé för förskolorna i Munkedals kommun- för att skapa goda förutsättningar för barns lärande

Leken
Vi ska arbeta för att leken får stor plats eftersom den har betydelse för lärande

Trygghet
Vi ska arbeta för att barn och vuxna känner trygghet

Lärandemiljöer
Vi ska skapa lärandemiljöer

Utmana
Vi ska arbeta för att barnen går vidare i sin utveckling genom att ge dem utmaningar

Intressen och tidigare erfarenheter
Vi ska utgå från barnens intressen och tidigare erfarenheter

Inflytande
Vi ska arbeta så att barn upplever sig ha inflytande

Lär av varandra
Vi ska ta hänsyn till att barn lär av varandra

Goda relationer
Vi ska skapa goda relationer

Vuxna är goda förebilder
Vi ska tänka på att vuxna ska vara goda förebilder

Tillvarata kompetenser
Vi ska ta tillvara olika kompetenser bland barn och vuxna

Barngruppen
Vi ska organisera verksamheten utifrån barngruppen

 

Sidansvar: Kerstin Kvinné
Senast uppdaterad: 2016-03-08

Kontakt

Förskolechef
Telefon: 0524-183 90

En läshörna med böcker

Myshörna

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-08 | Om webbplatsen