Startsida

Kungshöjdens förskola

En förskolegård där många barn leker. Några cyklar och några åker rutchkana. En vuxen är med barnen.

Kungshöjdens förskola har tre avdelningar. Madicken, Smultronet och Lingonriset. Avdelningarna är åldersblandade med barn mellan 1-5 år.

På förskolan arbetar vi i tvärgrupper 3 dagar i veckan, där har vi gemensamma aktiviteter som tex matematik, språk och naturvetenskap. Detta innebär att en pedagog från varje avdelning arbetar tillsammans med en grupp barn och områden. Vi strävar efter att ge både barn och pedagoger möjlighet att skapa fler relationer med varandra.

Vår härliga och stora ”skogiga” gård stimulerar till lek, skapande och motorisk träning.

Barn och vuxna som är i en stor sal. Barnen sitter vid två låga bord och de vuxna står bredvid.

Sidansvar: Malin Stenman
Senast uppdaterad: 2016-12-27

Kungshöjdens förskola

Adress:
Brudåsvägen 2, 455  31 Munkedal

Telefon:
Lingonriset 0524-183 56
Madicken 0524-183 57
Smultronet 0524-183 58

Förskolechef:
Malin Stenman
Telefon:0524- 18107
E-post:Malin.stenman@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-27 | Om webbplatsen