Startsida

Verksamheten

Resultatet av bygglek
  • Verksamheten bygger på Maria Montessoris pedagogik
  • Den dagliga utevistelsen är en naturlig del av verksamheten
  • Tonvikt läggs på att maten ska hålla hög kvalitet, vara god och näringsriktig och intas under trevliga former. Maten tillagas i kommunens centralkök Allégården
  • Vår personal är utbildade i montessoripedagogik

Förmiddagarna erbjuder montessoriaktiviteter. En förmiddag i veckan har vi gymnastik i skolans gymnastiksal och en förmiddag är vi i skogen.

Vi sjunger och tränar rim och ramsor både på svenska och engelska. För att barns nyfikenhet och lust ska väckas är det viktigt med en inre miljö som är spännande. Den ska ge barnet tillfälle att utvecklas med hjälp av alla sina sinnen.

Vårt material är synligt och lättillgängligt för att barnen ska inspireras av vad som erbjuds.

Vision

Förskolor Syd

De fem år som barnen är i förskolan ska varje barn uppleva som roliga och lärorika. Medarbetare i förskolan ska uppleva arbetet som roligt och lärorikt.

Helhetsidé för förskolorna i Munkedals kommun - för att skapa goda förutsättningar för barns lärande:


Leken

Vi arbetar för att leken får stor plats eftersom den har betydelse för lärande

Trygghet
Vi arbetar för att barn och vuxna känner trygghet

Lärandemiljöer
Vi skapar lärandemiljöer

Utmana
Vi arbetar för att barnen går vidare i sin utveckling genom att ge dem utmaningar

Intressen och tidigare erfarenheter
Vi utgår från barnens intressen och tidigare erfarenheter

Inflytande
Vi arbetar så att  varje barn upplever sig ha inflytande

Lär av varandra
Vi tar hänsyn till att barn lär av varandra

Goda relationer
Vi skapar goda relationer

Vuxna är goda förebilder
Vi tänker på att som lärare/pedagoger vara goda förebilder för barnen

Tillvarata kompetenser
Vi tar tillvara olika kompetenser bland barn och vuxna

Barngruppen
Vi organiserar verksamheten utifrån barngruppen

Sidansvar: Kerstin Kvinné
Senast uppdaterad 2016-08-19

Kontakt:
Förskolechef, telefon 0524-183 90

Barn som sitter på golvet framför bokstäver på lappar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-19 | Om webbplatsen