Startsida

Pedagogiken

Önnebacka förskola

Önnebacka förskola

Vision


Förskolor Syd


 

De fem år som barnen är i förskolan ska varje barn uppleva som roliga och lärorika. Medarbetare i förskolan ska uppleva arbetet som roligt och lärorikt.

 

Helhetsidé för förskolorna i Munkedals kommun- för att skapa goda förutsättningar för barns lärande

 
Leken
Vi ska arbeta för att leken får stor plats eftersom den har betydelse för lärandet.

Trygghet
Vi ska arbeta för att barn och vuxna känner trygghet.

Lärandemiljöer
Vi ska skapa lärandemiljöer.

Utmana
Vi ska arbeta för att barnen går vidare i sin utveckling genom att ge dem utmaningar.

Intressen och tidigare erfarenheter
Vi ska utgå från barnens intressen och tidigare erfarenheter. 

Inflytande
Vi ska arbeta så att barn upplever sig ha inflytande.

Lär av varandra
Vi ska ta hänsyn till att barn lär av varandra.

Goda relationer
Vi ska skapa goda relationer.

Vuxna är goda förebilder
Vi ska tänka på att vuxna ska vara goda förebilder.

Tillvarata kompetenser
Vi ska ta tillvara olika kompetenser bland barn och vuxna.

Barngruppen
Vi ska organisera verksamheten utifrån barngruppen.

 

 

Sidansvar: Kerstin Kvinné
Senast uppdaterad: 2016-01-08

Adress:
Myrbottenvägen 8, 455 34 Munkedal

Telefon:
Kaprifolen 0524- 184 38
Regnbågen 0524- 184 37
Solgläntan 0524- 182 88
Lärkan 0524- 184 39
Kök 0524- 126 31

Förskolechef:
0524- 183 90

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-08 | Om webbplatsen