Startsida

Fritidshem

I Munkedals kommun finns fem fritidshem i anslutning till respektive områdes skola.

De skolor som har fritidsverksamhet är Munkedalsskolan, Bruksskolan, Centrumskolan, Hällevadsholms skola samt Hedekas skola. Ansvarig för fritidsverksamheten är skolans rektor.

För mer information om varje fritidshem se under respektive skola.

Verksamheten

Fritidsverksamhet riktar sig till de barn som börjat i skolan. Vistelsetiden på fritidshemmet beräknas utifrån föräldrars arbets- eller studietid.

Barn vars föräldrar är arbetssökande har i Munkedals kommun rätt till fritidsplats med vistelsetid på max åtta timmar per vecka. Däremot har fritidsbarn inte möjlighet att ha kvar sin plats om de har en förälder som är hemma och föräldraledig med yngre syskon.

Ansökan om fritidshemsplacering måste göras till kommunen och bör göras i god tid innan placering önskas.  

Platsen får behållas vårterminen ut det år barnet fyller tretton år. Önskar man avsluta placeringen skall det göras skriftligt och sändas till kommunen. Uppsägningstiden är två månader.

Sidansvar: Ann-Sofie Kristiansson
Senast uppdaterad: 2016-12-27

Kontakt

Förskoleadministratör (köfrågor)     Telefon 0524-184 61

Barnomsorgssekreterare (övrigt) 
Telefon: 0524- 181 46

Barn på gunga

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-27 | Om webbplatsen