Startsida

Inskolning

För att föräldrar och barn skall få en trygg och bra start på förskolan eller i familjedaghemmet har man en inskolningsperiod.

Att skola in barnet i barnomsorgen kan ta cirka två veckor. Under denna period är föräldrarna med sina barn i verksamheten mycket av den tid som barnen är där till en början, för att senare gå ifrån och lämna kortare stunder.

Vissa förskolor praktiserar föräldraaktiv inskolning istället. Det innebär att föräldrarna är med sitt barn i verksamheten under hela vistelsetiden. Denna inskolningsperiod spänner över färre dagar men har oftast lite längre dagar.   

På fritidshemmen kan det se annorlunda ut, dels beroende på att barnen är äldre men också på att de ofta är kända med skolan och personalen där.

Barnen är inskrivna i verksamheten från första inskolningsdag.

Sidansvar: Ann-Sofie Kristiansson
Senast uppdate: 2017-01-17

Kontakt
Barnomsorgssekreterare
Telefon: 0524-181 46
Länkar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-01-17 | Om webbplatsen