Startsida

Uppsägning

När man önskar säga upp sin plats inom kommunens barnomsorg skall detta ske skriftligt. Avgiften debiteras under två månader efter det att uppsägning av platsen skett.

Sker uppsägning på grund av byte till privat förskola inom kommunen, är uppsägningstiden istället en månad. Uppge i så fall byte till privat förskola på uppsägningslappen.

Uppsägningsblanketten skickas till kommunen. Adress anges på blanketten.

Länk till blanketten finns till höger, under Länkar.

Sidansvar: Ann-Sofie Kristiansson
Senast uppdaterad: 2016-08-31

Kontakt
Barnomsorgssekreterare
Telefon: 0524-181 46

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-31 | Om webbplatsen