Torsdag 24 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Elevhälsa i Munkedals kommun

Elevhälsan

I Munkedals kommun finns funktioner och verksamheter som arbetar med barns och elevers hälsa, välbefinnande och särskilda behov. Det omfattar bla vårt resursteam och öppna förskolan.

Resursteamet består av

  • Specialpedagog
  • Logoped
  • Skolpsykolog
  • Kuratorer
  • Skolsköterskor
  • Skolläkare

Kontaktuppgifter till Resursteamets personal

Öppen förskola med familjestöd

Öppen förskola med familjestöd finns på Lilla Foss herrgård, 0524-180 29. På Lilla Foss Herrgård finns också Familjecentralen och BVC.

Läs mer om verksamheten

Sidansvar: Mia Elofsson
Senast uppdaterad 2016-12-07


Ansvarig för Elevhälsan:
Mia Elofsson
Telefon: 0524-180 30


© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-07 | Om webbplatsen