Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Resursteamet

Vi arbetar med och för barn och elever från 0-20 år

Resursteamet erbjuder bland annat
• Förebyggande arbete
• Stöd till enskilda elever som behöver en neutral
samtalspartner
• Samtal tillsammans med anhöriga
• Rådgivning
• Testning och utvecklingsbedömning
• Träning inom tal/språk, läsning och skrivning
• Hälsoundersökning
• Öppen skolhälsovårdsmottagning
• Planering av skolarbetet

Resursteamet erbjuder för personal

• Handledning och konsultation
• Utbildning

Våra uppdragsgivare

• Rektor och förskolechef på respektive enhet
• Allt vårt arbete styrs utifrån barnets/elevens behov

Resursteamet i Munkedals kommun består av

• Legitimerad psykolog
• Kuratorer
• Skolsköterskor, skolläkare
• Specialpedagog för förskolan och grundskolan
• Logoped

Vi samarbetar bland annat med

•Familjecentralen
•Socialtjänsten
• Barn- och ungdomspsykiatrin
• Barn- och ungdomshabiliteringen
• BVC

 

Kontakt

Skolpsykolog

Hela kommunen

Ida Boylan

0524-182 37

Logoped

Hela kommunen

Jonna Gunnerek

0524-184 72

Specialpedagog

Förskola

Ulla-Britt Ohlsson

0524-180 19

Specialpedagog

Skola

Annika Belfrage

0524-183 14

Kurator

Svarteborg

Teresia Pettersson

0524-79 96 26

Kurator

Munkedalsskolan, Grundsärskola 1-9,
Grundsärskola 1-9 inriktning träningsskola

Gunilla Lennartsson

0524-180 36

Kurator

Bruksskolan,
Hedekas skola

Pia Andersson

0524-184 62

Kurator

Kungsmarksskolan

Mats Alehed

0524-183 77

Skolsköterska

Munkedalsskolan
Grundsärskola 1-9 inriktning träningsskola

Therese Dahlqvist

0524-182 38

Skolsköterska

Bruksskolan, Centrumskolan, Hällevadsholmsskolan

Mariana Wikström

0524-184 35

Skolsköterska

Hedekas skola, Kungsmarkskolan,
Grundsärskola 7-9

Susanne Zetterman

0524-183 12, 070-257 05 73

Skolsköterska

Kunskapens Hus

Monica Rosqvist

0702-72 47 31

Skolläkare

Hela kommunen

 

 Kontakt via skolsköterska

 

Sidansvar: Mia Elofsson
Senast uppdaterad 2017-04-10

Kontakt

Mia Elofsson
Elevhälsochef
Telefon: 0524-180 30

Besöksadress Resursteamet
Lilla Foss herrgård
Lilla Foss allé i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-10 | Om webbplatsen