Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Skolhälsovården

Skolsköterskan


Skolsköterskan har regelbunden mottagningstid på skolan. Till henne kan du vända dig för att få råd i alla frågor, som rör barnens hälsa.

Skolläkaren


Skolläkaren har mottagning på skolan. Tag kontakt med skolsköterskan för läkartid. Oftast behöver du som förälder följa med ditt barn till läkarbesöket. Detta gäller främst de yngre barnen.

Samarbete


Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor, som rör barnens hälsa. Vi samverkar med skolpsykolog, specialpedagog, talpedagog och kurator när det är lämpligt. Samarbete sker även med sjukvården på vårdcentraler och sjukhus.

Tystnadplikt


Skolläkare och skolsköterska arbetar under tystnadsplikt. Som vårdnadshavare kan ni samtycka till att tystnadsplikten kan brytas.

Hälsofostran


Under skoltiden vill vi att elev skall lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår, även hur man själv klarar av enkla sjukdomsproblem. Vi arbetar så att elevens kontakt med skolhälsovården kan bidra till detta.

Hälsoundersökningar


En del hälsoproblem upptäcker man inte själv. det gäller till exempel nedsatt hörsel, syn eller ryggsnedhet. Vid vissa åldrar gör vi därför hälsokontroller riktade mot sådana avvikelser. Andra hälsoproblem kan vara sömnproblem, huvudvärk eller eksem.

Innan hälsoundersökningarna i årskurs 1, 4 och 8 skickar vi hem frågeformulär där vi efterfrågar olika uppgifter om barnets hälsa.

Sjukvård


Skolhälsovården har inte möjlighet att ta hand om alla sjukdomar bland skolbarnen. För hjälp vid sjukdomsfall ber vi er kontakta Vårdcentralen. Skolhälsovården vill också hjälpa till att lösa problem, som hänger samman med hur ditt barn har det i skolan, tex trötthet eller magont.

Sidansvar: Louise Olsson
Senast uppdaterad 2016-11-10

Kontakt

Skolsköterskor

Susanne Zetterman
Telefon: 0524-183 12
E-post: susanne.zetterman@munkedal.se

Therese Dahlqvist
Telefon: 0524-182 38
E-post: therese.dahlqvist@munkedal.se

Mariana Wikström
Telefon: 0524-184 35
E-post: mariana.wikstrom@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-10 | Om webbplatsen