Startsida

Fonder

Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 1 december.

En sammanställning av fonderna med beskrivning av målgruppen, samt ansökningsblanketter finns i länkarna till höger.


Sektor stöd

 • Stiftelsen F d Bärfendals kommuns sociala samfond
  Disponibel avkastning ska användas till att lämna stöd åt behövande inom fd Bärfendals kommun, motsvarande Bärfendals församlings geografiska område. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel.
 • Stiftelsen F d Munkedals kommuns sociala samfond
  Disponibel avkastning ska användas till att lämna stöd åt behövande inom f d Munkedals kommun, motsvarande Håby, Foss och Valbo-Ryrs församlingars geografiska område. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel.
 • Stiftelsen Håby dispensärs barnkolonifond
  Fondens ändamål är att av nettoavkastningen lämna understöd till behövande barn inom Munkedals kommun.

Sektor Barn och Utbildning

 • Stiftelsen H D Magnussons donationsfond
  Disponibel avkastning ska användas till att lämna stipendium åt studerande från f d Sörbygdens kommun motsvarande Krokstads, Hedes och Sannes församlingars geografiska område. Stipendiet ska utgå till studerande som bedriver högre studier och då företrädesvis för utbildning till präst, lärare vid obligatoriska skolan, läkare eller ingenjör. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodose med utdebiterade medel.
 • Stiftelsen Melchersons donationsfond
  Räntan på grundkapitalet ska årligen utdelas till flitiga skolbarn inom Håby socken.
 • Stiftelsen Viktor Magnussons premiefond
  Avkastningen ska årligen delas ut som premier till de elever i folkskolan (grundskolan) som gjort sig förtjänt av dem. Premierna ska i första hand delas ut till mindre bemedlade elever från Valbo-Ryrs församling.
 • Stiftelsen Fd Bärfendals kommuns samfond inom skolområdet Disponibel avkastning ska användas till uppmuntran eller stipendium för fortsatt utbildning åt elev i grundskolan, bosatt i fd Bärfendals kommun, motsvarande Bärfendals församlings geografiska område. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel.


Övriga fonder

 • Stiftelsen Fosserska vägfonden
  Räntorna på grundkapitalet ska vart, vartannat eller senast vart tredje år användas till "åstadkommande av nödiga förbättringar av vägarna inom socken (Svarteborg), främst vägen (1915) mellan Kroksta och Svarteborg (via Grinås), som ligger inom Svarteborgs socken och dels anläggga en väg från Kärnsjön till Torfve". Den ska stå under kommunalstämmans kontroll.
 • Stiftelsen JW Thuressons donationsfond
  Avkastningen ska delas ut till behövande inom Krokstads församling.

Sidansvar: Henriette Alsterlin
Senast uppdaterad 2016-10-20

Kontakt

Henriette Alsterlin
Telefon: 0524-180 66
E-post: henriette.alsterlin@munkedal.se

Anne Syversen
Telefon: 0524-181 86
E-post: anne.syversen@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-20 | Om webbplatsen