Startsida

Grundsärskolan

Munkedalsskolan Foto: Monica Stenström

Munkedalsskolan Foto: Monica Stenström

Kungsmarksskolan Foto: Monica Stenström

Kungsmarksskolan Foto: Monica Stenström

Grundsärskolan i Munkedals  kommun är i huvudsak förlagd till Kungsmarksskolan, Munkedalsskolan och Bruksvägen 4. På Kungsmarksskolan finns en grundsärskoleklass, på Munkedalsskolan finns en klass med inriktning träningsskola och på Bruksvägen 4 finns en klass med elever i träningsskolans senare år samt gymnasiesärskolans individuella program.

Det finns även elever som får sin undervisning i grundskolans klasser men som arbetar efter grundsärskolans kursplan.


Sidansvar:Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad: 2016-12-07

Kontakt
Postadress:
Box 93
455 22 Munkedal

Besöksadress:
Skolvägen 5
Munkedal

Expedition:
0524-182 42

Rektor:
0524 - 182 40

Personalrum:
0524-182 66

Fax:
0524-182 43

Elevhälsan:
0524-182 41

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-07 | Om webbplatsen