Startsida

Arbetsplaner och likabehandlingsplaner

All verksamhet inom särskolan utarbetar arbetsplaner för varje läsår. De ska tillsammans med övriga styrdokument vara vägvisare i det dagliga arbetet. Arbetsplanerna revideras kontinuerligt för att stämma överens med verksamhetens mål och behov.

Är du intresserad av att ta del av arbetsplaner och likabehandlingsplaner, kontakta rektor eller skolans expedition för mer INFO.

Sidansvar: Mia Elofsson
Senast uppdaterad 2016-12-07

Kontakt

Rektor för grundsärskolan
Telefon: 0524-180 30

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-07 | Om webbplatsen