Startsida

Grundsärskolan

Att gå i grundsärskola kan se olika ut. En del elever går tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån grundsärskolans kursplan. Andra elever bildar en egen grupp eller klass, oftast tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad och deltar ofta i undervisnigen i vissa ämnen i grundskolans klasser.

Grundsärskolegrupper är ofta relativt små och har tillgång till fler vuxna per elev än i grundskolans klasser. Undervisningen syftar till att så långt det är möjligt ge eleverna utbildning motsvarande den som ges i grundskolan. 

Hur sker bedömningen i grundsärskolan?

Eleverna i grundsärskolan får betyg i grundsärskolans ämnen.

I grundsärskolans inriktning träningsskola ges efter avslutad skolgång intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier.

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.

För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet.

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2016-08-16

Kontakt

Rektor för grundsärskolan
Telefon: 0524-182 40
Telefon Exp.: 0524-182 42

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-16 | Om webbplatsen