Startsida

Grundsärskolan på Munkedalsskolan

På Munkedalsskolan försöker man att skräddarsy undervisningen för de elever som följer grundsärskolans kursplan. Eleverna går så långt det är möjligt i sina klasser tillsammans med sina skolkamrater. Det kan vid behov finnas tillgång till mindre undervisningsgrupper om eleverna är i behov av detta. Undervisningen bygger mycket på sociala färdigheter om hur man ska bete sig i olika situationer.

Vardagsmatematik

Vardagsmatematik är ett viktigt inslag i undervisningen. Man utgår från den matematik eleverna stöter på i vardagen och försöker att träna praktisk matematik.

Behov och förutsättningar

Undervisningen utgår från varje elevs behov och förutsättningar. Så stor del av undervisning som möjligt genomförs i elevernas egna klasser. För att kunna följa med i den ordinarie undervisningen får eleverna anpassat material. IKT används som pedagogiskt läromedel i undervisningen. 

Individuella mål och framsteg dokumenteras i elevernas IUP, i dagsläget används den digitala elevdokumentationen UNIKUM.

Undervisningen i grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Eleverna läser samma ämnen som grundskolans elever, ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Innehållet i undervisningen ligger nära grundskolan, men är mer förberedande och grundläggande. Eleverna ges längre inlärningstid och arbetssätten varieras.

Läroplanen, är gemensam för alla elever i skolan oavsett vilken kursplan man arbetar efter.

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2016-08-16

Kontakt

Rektor för grundsärskolan
0524 - 18240
Exp. 0524-18242

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-16 | Om webbplatsen