Startsida

Inkluderande grundsärskola

I Munkedals kommun försöker man  så långt det är möjligt att inkludera grundsärskolans elever med den övriga skolan.

Detta kan bl.a. innebära att vissa elever går tillsammans med grundskolans elever i samma klass. Finns det behov av individuellt stöd försöker man att tillgodose detta i klassrummet eller i så nära anslutning till klassrummet som möjligt.

Andra elever bildar egna klasser, oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. Samverkan sker då mellan grundsärskolans elever i de ämnen eller sammanhang som är möjliga, utifrån individuella behov.

Samarbete mellan elever och lärare skapar förståelse och kunskap om människors olikheter och likheter, därför prioriteras samarbete och samverkan mellan grundsärskola och grundskola.

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2016-08-16

Kontakt

Rektor för grundsärskolan
Telefon: 0524-182 40
Telefon: Exp. 0524-182 42

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-16 | Om webbplatsen