Startsida

Läroplaner och kursplaner

Läroplanen i grundsärskolan är densamma som för grundskolan. I den beskrivs skolans uppdrag och värdegrund. Grundsärskolan har dock egna kursplanerPDF (pdf, 3.4 MB) som styr mot vilka ämnen eller ämnesområden skolarbetet ska ske.

Grundsärskolans kursplan

Eleverna undervisas i stort sett i samma ämnen som i grundskolan. Följande ämnen ingår i kursplanen:

 • Bild
 • Engelska
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Modersmål
 • Musik
 • Naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi
 • Samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap
 • Slöjd
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Verksamheten i grundsärskolan är målstyrd genom individuella utvecklingsplaner för varje elev, samt åtgärdsprogram vid behov.

Sidansvar: Charlotta Liljedahl
Senast uppdaterad 2016-04-20

Kontakt

Rektor för grundsärskolan
Telefon: 0524-182 40
Telefon Exp.: 0524-182 42

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-20 | Om webbplatsen