Startsida

Läroplaner och kursplaner

LäroplanenPDF (pdf, 3.4 MB) i grundsärskolans inriktning träningsskola är densamma som för grundskolan. I den beskrivs skolans uppdrag och värdegrund. Särskolan har dock egna kursplaner som styr mot vilka ämnen eller ämnesområden skolarbetet ska ske.

Ämnesområden i inriktningen träningsskolan

Kursplanen i träningsskolan omfattar fem större ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

Modersmålsundervisning ryms inom området kommunikation.

Verksamheten i träningsskolan är målstyrd genom individuella utvecklingsplaner för varje elev, samt åtgärdsprogram vid behov.

Sidansvar: Mia Elofsson
Senast uppdaterad 2016-12-07

Kontakt

Rektor för Träningsskolan
Telefon: 0524-180 30

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-07 | Om webbplatsen