Startsida

Snäckans fritidshem

Fritidshemmet SNÄCKAN finns inrymt i träningsskolans lokaler och erbjuder fritidshemsvistelse för elever som är inskrivna i grundsärskolans inriktning träningsskola. Man har ett nära samarbete med elevernas skolpersonal, det är i stort sett samma personal som arbetar i träningsskolan som i Snäckans frtidishem. Vi ser oss som en heldagsskola där tanken är att aktiviteter läggs där de passar eleverna bäst utifrån deras dagsform.

Skolans övriga fritidshemsverksamhet utgör ett viktigt komplement till Snäckans frtidshem. De elever som kan delta i de stora fritidshemmen på skolan är i olika grad delaktiga även i dessa grupper.

På fritidshemstiden, exempelvis under lovdagar, används de vanliga rutinerna från skoldagarna som en grund för att skapa kuntinuitet för de elever som behöver detta. Varje elev följer ett eget schema och de aktiviteter som görs är individuellt anpassade.

Både bildkommunikation och tecken som stöd används som AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.

Öppettider

Snäckan har öppet alla vardagar under året förutom 4 stängningsdagar då personalen har fortbildning. Önskas ändring av fritidshemstiden sker detta i samråd med personalen i så god tid som möjligt. Personalbemanningen är dimensionerad efter aktuellt omsorgsbehov, vilket gör att tillfälliga ändringar av vistelsetiden medför uttökat personalbehov. Målsättningen är alltid att så långt det är möjligt tillgodose önskemål om ändrad tid på fritidshemmet.

Elever och personal

Elevantalet varierar från läsår till läsår, för närvarande är det 4 elever inskrivna. Personalen arbetar i arbetslag som består av fritidspedagog, förskollärare, barnskötare, elevassistenter, socialpedagog och tidigarelärare. 

Mål

Målet är att se fritidshemmets verksamhet som en sammanhållen del av skoldagen, där innehållet kompletterar och anpassas efter elevernas skoldag. Vi strävar efter en "heldagsverksamhet" där elevernas behov av utbildning och fritidsaktiviteter varvas på ett bra sätt.

Lovfritidshem

Snäckans fritidshem erbjuder även lovfritidshem för de elever som ej är inskrivna på Snäckan. Det innebär att elever har möjlighet att komma endast på loven om behov finns.

Profilområde

På Snäckans fritidshem arbetar vi med profilområdet "Bilder" som stöd för kommunikation och IKT.

Sidansvar: Mia Elofsson
Senast uppdaterad 2016-08-16

Kontakt

Elevhälsochef
Mia Elofsson
Telefon: 0524-180 30

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-16 | Om webbplatsen