Startsida

Grundsärskolan inriktning träningsskola

Grundsärskolans inriktning träningsskola har en egen kursplan med en ämnesindelning som skiljer sig från grundsärskolan och grundskolan. Kursplanen innehåller istället för ämnen olika ämnesområden.

Eleverna

I träningsskolan går elever med varierad grad av utvecklingsstörning. Det är vanligt att eleverna även har ytterligare funktionsnedsättningar. Vardagen i träningsskolan är mycket strukturerad och i undervisningen läggs stor vikt vid kommunikationsområdet. En del elever kan läsa och skriva enkel text, andra elever läser med hjälp av ordbilder eller bilder.

Hur sker bedömningen?

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras och sammanfattas i elevernas individuella IUP. Skriftliga omdömen om elevernas kunskaper i relation till kursplanen skrivs en gång per läsår. Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin träffas lärare, vårdnadshavare och elev (om det fungerar för eleven) för utvecklingssamtal.

Syftet med ett utvecklingssamtalen är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas och att formulera samt dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan, IUP.

IUP och skriftliga omdömen

Munkedals kommun använder UNIKUM som är ett digitalt IUP-program. Här läggs elevernas lärandemål in, men även planeringar, bilder och dokumentation över elevernas kunskapsutveckling.

Undervisningen

Undervisningen är i hög grad inriktad på att ge eleverna praktisk träning, att uppleva, känna igen och minnas. Målet är att bli så självständig som möjlig i vardagen och därmed i vuxenlivet.

Sidansvar: Mia Elofsson
Senast uppdaterad 2016-08-12

Kontakt

Rektor för grundsärskolan
Mia Elofsson
Telefon: 0524-180 30

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

Yttterligare tips på aktuella länkar för träningsskolans verksamhet

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-12 | Om webbplatsen