Startsida

Träningsskolan på Munkedalsskolan

Träningsskolan på Munkedalsskolan

I Munkedals tätort ligger Munkedalsskolan som är en F-6 skola. Här finns för närvarande en grundsärskoleklass med inriktning mot träningsskola.

Elever och personal

Elevantalet i träningsskolan varierar, för närvarande finns det 4 elever  i åldrarna 7-9 år. Personalen arbetar i arbetslag som består av specialpedagog, förskollärare, tidigarelärare, elevassistent och socialpedagog. All personal har på olika sätt vidarutbildat sig inom området. Spetskompetens inom autismspektrum, tecken som stöd och lågaffektivt bemötande finns i arbetslaget.

Strukturerad vardag

Vardagen är mycket strukturerad och tydlig för eleverna. I undervisningen läggs stor vikt vid kommunikationsområdet. Varje elev ska erbjudas den kommunikationsform som passar eleven bäst, exempelvis tal, teckenspråk eller bildstöd av olika slag. Bilder och visuellt stöd underlättar elevernas förståelse i många olika sammanhang. Andra områden som prioriteras är skapande och estetiska ämnen som pedagogiskt drama, musik och bild.

Samverkan

Träningsskolan samverkar på olika sätt med övriga elever och lärare på skolan. Exempel på samverkansområden med andra klasser och grupper är bland annat musik, pedagogiskt drama, teckenspåkslektioner och bild. Vid temadagar och aktivitetsdagar av olika slag deltar elever både från grundskola och grundsärskola när det är möjligt. Eleverna deltar i det de kan vara med på utifrån sina förutsättningar.

Olika samarbetsprojekt inom det estetiska området tillsammans med elever från Lysekils träningsklasser, har pågått under flera år. En musikal med flertalet föreställningar har satts upp och ett biståndsprojekt med målet att stödja en träningsskola i Libanon är projekt som våra klasser samarbetat kring.

Elever och personal träffas regelbundet och arbetar tillsammans med estetiska uttrycksmedel som t.ex. musik, drama, bild och rörelse. Det huvudsakliga syftet med våra träffar är dock att eleverna i träningsskolan i Lysekil och Munkedal ska få träffas och ha roligt tillsammans! Även för personalen innebär det ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte.Profilområde

På Munkedals träningsskola arbetar vi med profilområdet "BILDER som stöd för kommunikation" samt IKT.

Sidansvar: Mia Elofsson
Senast uppdaterad 2016-12-07

Kontakt

Elevhälsochef
Mia Elofsson
Telefon: 0524-180 30

Länkar

Läsårstider och lovdagar

Skolverketlänk till annan webbplats
FUB,länk till annan webbplats
För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Autismlänk till annan webbplats
och Asperger förbundet
RBUlänk till annan webbplats
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar    
Specialpedagogiska skolmyndigheten  länk till annan webbplats

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-07 | Om webbplatsen