Fredag 21 September
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Arbetsplaner

Arbetet på Bruksskolan styrs av olika planer.

Sidansvar: Louise Olsson
Senast uppdaterad 2015-08-03

Kontakt
Rektor
0524-182 65

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-03 | Om webbplatsen