Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Elevråd

Elevrådet har representanter från åk 2 till åk 6 med jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Mötena hålls en gång i månaden och ansvarig lärare för elevråd sammankallar eleverna. Protokoll delas ut till alla klasser i skolan, samt läggs ut på Unikum när vi börjar använda det.

En stående punkt på dagordningen är ordningen på skolan. Vidare diskuteras frågor som kommit upp i klasserna, ofta angående rastverksamhet och lekredskap.

Elevrådet anordnar också tävlingar av olika slag t.ex. basket- innebandy- och fotbollsturneringar.


Sidansvar: Louise Olsson
Senast uppdaterad 2015-08-03

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-03 | Om webbplatsen