Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Kamratstödjargruppen

Kamratstödjargruppen består av två elever från varje klass 1-6. Kamratstödjargruppen har möte en gång i månaden under ledning av två eller tre representanter från personalen.

Att vara kamratstödjare handlar framför allt om att vara en bra kompis.

Kamratstödjargruppen samtalar om aktuella livskunskapsfrågor som bland annat handlar om hur man är mot varandra och hur vi kan göra för att förbättra och öka trivseln för eleverna på vår skola. Samtalen mynnar ibland ut i uppdrag eller övningsuppgifter till klasserna.

Kamratstödjarna planerar varje år en vänskapsvecka i samband med ”Alla hjärtans dag”

Personalrepresentanterna träffas kontinuerligt och diskuterar vad man behöver arbeta med. Dagordning och protokoll delas ut före och efter månadsmötena.


Sidansvar: Louise Olsson
Senast uppdaterad 2015-08-03

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-03 | Om webbplatsen