Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Samverkansråd

Ett ömsesidigt gott förhållande/samarbete mellan skola och hem gynnar elevernas utveckling.

Det är av största värde att som personal förmedla vad dagens förskola och skola står för och vad våra barn behöver för livskunskaper i en ständigt föränderlig värld. Ett forum för detta är Samverkansrådet, som består av föräldra-, elev- och personalrepresentanter.

Samtliga föräldrar till våra elever har också möjlighet att skicka med sin representant frågor, som de vill lyfta och få diskuterade. Samverkansrådet träffas tre gånger per år under rektors ledning och tar upp allmänna saker i skolan. Anteckningar förs vid mötena. Dessa skickas till varje hem.

Sidansvar: Louise Olsson
Senast uppdaterad 2015-08-03

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-03 | Om webbplatsen