Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Fritidshemmet på Bruksskolan

Bruksskolan

Bruksskolan

Bruksskolans fritidshem är uppdelat på två avdelningar: Guldgruvan för elever i förskoleklass och åk 1. Höjdpunkten för elever i åk 2 till åk 5.

Fritidshemmet öppnar varje dag kl. 06.00 och har öppet fram till kl. 18.00. På morgonen är avdelningarna tillsammans i Guldgruvans lokaler för gemensam frukost kl. 07.30 i matsalen. Klockan 07.50 går eleverna ut och har rast till skolan börjar. Efter skoltid är eleverna på sina respektive avdelningar fram till ca 16.30, då sammanslagning sker på Guldgruvan.

Varje dag får klasslärarna information om vilka elever som ska vara på fritids från fritidspersonalen.

Fritidshemmet har öppet alla lov. Vi erbjuder även fritids under skoltid på måndagar för de 6-åringar som har det behovet, då de inte går i sin förskoleklass dessa dagar.

Närheten till skog och mark ger fritidshemmet rika möjligheter till att bedriva utomhusverksamhet i vår härliga och variationsrika närmiljö. Vi utnyttjar vår skog för gemensamma aktiviteter som är både styrda och fria. Ibland äter vi vårt mellanmål ute, oavsett väder.

Även fredagar samverkar avdelningarna. Varannan vecka med öppna gångar mellan avdelningarna och varannan vecka med gemensamma aktiviteter i gymnastiksalen.

På fritidshemmet strävar vi efter att kunna erbjuda eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid, som är varierad och som utgår från elevernas behov och intressen. Genom enkäter, sociogram, stormöten samt dialog med eleverna får vi ta del av, bl. a elevernas intressen, önskemål och behov.

För att stimulera den viktiga leken och den sociala kompetensen drar vi bland ”kompislappar” där eleverna då ges möjlighet till att lära känna nya kompisar och få en trygghet tillsammans med alla i gruppen. 

Sidansvar: Louise Olsson
Senast uppdaterad 2015-09-23

Fritidshem:
Guldgruvan, telefon: 0524-180 65
mobil: 070-2865119
Höjdpunkten, telefon: 0524-182 95, personal nås från kl. 12.20
mobil: 070-2865119

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-09-23 | Om webbplatsen