Måndag 21 Maj
Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Bruksskolans bildarkiv

På Bruksskolan arbetar vi på olika sätt med ett hälsofrämjande perspektiv, där lek och aktivitet i vår natur är det centrala. Vår skolgård skall locka våra elever till lek och rörelse och Knappen, vårt närbelägna skogsområde, stimulerar till upplevelser i naturen. En bit bort ligger sjön Vassbotten där skolan ofta har friluftsdagar.

Här kommer vi att lägga bilder som visar skolans aktiviteter och närmiljöer.

Naturexkursion

Naturexkursion

Del av skolan med en traktor som har finansierats av vårt Indienprojekt

Del av skolan med en traktor som har finansierats av vårt Indienprojekt

Miljöbild från vår skolgård, äppleträd.

Miljöbild från vår skolgård, äppleträd.

Vackert träd vid Vassbottensjön.

Vackert träd vid Vassbottensjön.

Sidansvar: Louise Olsson
Senast uppdaterad 2015-08-03

Kontakt
Rektor
0524-182 65
Samling på skolgården

Samling på skolgården

Lådbilsrally

Lådbilsrally

Fotbollsmatch

Fotbollsmatch

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-03 | Om webbplatsen