Startsida

Föräldraråd

En god dialog och ett gott samarbete mellan skola och hem gynnar elevernas skolgång och utveckling.

Föräldrarådet är ett forum där personal och rektor möter föräldrar för att förmedla vad skolan står för och vilka värden och kunskaper våra elever behöver. Organisation, trivsel och ekonomi är andra viktiga frågor som tas upp.

Klassföräldrar samt övriga intresserade inbjuds en gång/termin under rektors ledning. Föräldrarna har här även möjlighet att ta med frågor och funderingar som de vill diskutera. Anteckningar förs vid mötena och kan läsas nedan.

Sidansvar: Christer Edvinsson
Senast uppdaterad: 2016-01-14

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-14 | Om webbplatsen