Startsida

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Syfte


Att elever ska få insikt i hur de uppträder och fungerar som kamrater samt ge dem insikt i definitionen av mobbning

Definition


När en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar (till exempel knuffar,elaka kommentarer, utfrysning) från en eller flera elever. När parterna i en konflikt inte är jämstarka utan den ene parten ständigt är i underläge och blir kränkt.

Mål


Att alla elever ska känna sig trygga, ha en god självtillit, vara respekterade och respektera andra.

Förebyggande arbete

 • Vi arbetar aktivt och medvetet för att påverka och stimulera eleverna att ta del av vårt samhälles gemensamma värderingar och lär dem respektera andra människors egenvärde.
 • Alla inom ro arbetar med utgångspunkt från samma attityder, normer och värderingar.
 • Vi har enkla och tydliga trivselregler som gäller hela skolan inkl. fritids.
 • Vi har kamratstödjare.
 • Kompissamtal i klasserna.
 • Drama och trygghetsövningar.
 • Diskussioner kring relationer med hjälp av böcker och film.
 • Samtalar om och betonar vikten av ett vårdat språk tillämpar arbetssätt som stärker eleven och uppmuntrar samarbete.
 • Vuxna finns alltid till hands på rasterna.
 • "Veckans lek" ger möjlighet för alla att delta gemensamma aktiviteter för hela skolan i åldersblandade grupper.
 • Vi arbetar för öppenhet skola-föräldrar-fritids.
 • Regelbundna elevutvärderingar angående trivsel.
 • Alla barn är allas barn.
 • Att tiga är att samtycka.
 • Information till föräldrar.

Till eleverna

 • Läraren är den person i skolan du vänder dig till då du själv far illa eller då du upptäcker att någon kamrat far illa.
 • Du kan också vända dig till en kamratstödjare eller någon annan vuxen.
 • Det viktiga är att du säger till. Det är inte att skvallra!

Till lärare och övrig personal

 • Ingrip alltid direkt när du bevittnar något otillåtet.
 • Det är oerhört viktigt att alla vuxna bryr sig!
 • Stötta elever i riskzonen!
 • Arbeta förebyggande!

Åtgärder vid kränkande behandling och mobbning


1. Direkt tillsägelse.
2. Allvarssamtal.
3. Klasslärare och elevvårdsteam vidtar ytterligare åtgärder.

Sidansvar: Marie Isaksson
Senast uppdaterad 2016-12-22

Kontakt

Rektor
0524-180 76

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-12-22 | Om webbplatsen