Startsida

Profilering - "Natur och Kultur" - Hällevadsholms skola

Med skolans fantastiska läge, med skog, sjöar och natur inpå knutarna har vi valt Natur och Kultur som vår profil.

Kultur har vi valt därför att vi bor mitt i en gammal kulturbygd. Vi har gravfält och rösen från bronsålder och järnålder, vi har spår av stenåldersbosättningar i närheten.

Kanske har Hällevadsholm varit en viktig plats för möten och handel. Uppresta stenar vid Steneheds gravfält kan ha varit en tidmätare.  

Köpestad, som man tror varit en stor handelsplats, ligger högt och har tidigare varit ett centrum för vattenvägarna från havet, genom Gullmarsfjorden, Färlevfjorden och genom Dingledalen från söder och Jore älv från norr. Från Norge genom Idefjorden och Bullaresjöarna och vidare förbi Aspesjön. Enligt en sägen har det legat en borg där Svarteborgs kyrka i dag ligger. Där levde kung Rane.

Vi gör kulturvandringar med de större barnen och tittar på gamla kvarnrester och berättar om dessa. Vi går till Skärvhems nedlagda flygfält där det finns en del bunkrar kvar från andra världskriget. Vi tittar på vår torvmosse och berättar om torvbrytningen som försiggick där.

Vi har en egen skolskog där vi har rätt att såga ner träd och röja. Vi har en stor artrikedom av träd i vår skolskog.
Vid sjön som ligger i anslutning till sjön har vi byggt ett fint vindskydd med elevers medverkan. Där har vi en anläggning där vi kan bränna tjära, tillverka kolkritor, baka bröd och laga mat.

I sjön kan man fiska, leta efter insekter och på vintern åker vi skridskor där.

Hällevadsholmskolans skolgård, foto Marie Isaksson

Sidansvar: Marie Isaksson
Senast uppdaterad 2015-08-06

Elever bygger vindskydd
Här byggs det vindskydd!

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-06 | Om webbplatsen