Startsida

Grön flagg på Hällevadsholms skola

Vi arbetade målmedvetet med vårt tema, vatten, under ett läsår och vid höstterminens start 2007 hissade vi stolt vår gröna flagga, beviset på att vi är en miljömedveten skola.    

                                              

Närmiljön är vårt nya tema som vi kommer att arbeta med under året

 

Vi arbetar med dessa mål:


1. Att utveckla kunskaperna om djurs livscykler och anpassningar till olika årstider.
2. Att kunna genomföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen i närmiljön.
3. Att utveckla kunskaper om samspelet mellan människa - närmiljö.
4. Att utveckla kunskaper om växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
5. Att utveckla kunskaper om hur våra handlingar i vardagen kan påverka miljön i vår närhet (främja hållbar utveckling). 
 

En miljöutmärkelse för skola och förskola  


Grön flagg är en internationell miljöutmärkelse. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas den gröna flaggan ut av Håll Sverige Rent.
 

Fem miljömål


Grön Flagg är ett enkelt sätt att arbeta med miljöfrågor och strukturera arbetet för en hållbar utveckling. Skolan eller förskolan som ansluter sig till Grön Flagg bildar ett miljöråd med personal och elevrepresentanter och sätter upp fem konkreta miljömål.
 

Det finns fem områden att välja bland:

  • Kretslopp
  • Vatten
  • Energi
  • Skog
  • Livsstil och hälsa

Sidansvar: Marie Isaksson
Senast uppdaterad 2015-08-06

Eleverna på Hällevadsholms skola har en "egen "sjö
Vi har en egen skolsjö

Vi har en egen skolsjö

Från våran spa-dag.Fotograf Bernth Bernhardsson

Från våran spa-dag.Fotograf Bernth Bernhardsson

Från spa-dagen

Från spa-dagen

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-06 | Om webbplatsen