Startsida

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum för föräldrar och personal för att för delaktighet och informationsutbyte. Föräldraråd sker 2-3 gånger per läsår och inbjudan skickas med eleverna hem. Rektor, personalrepresentant samt föräldrar deltar.

Sidansvar: Marie Isaksson
Senast uppdaterad 2016-01-14

Kontakt
Rektor:
Christer Edvinsson
Telefon: 0524-180 76

Personalrum:
0524-180 61
(sjukanmälan)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-14 | Om webbplatsen