Startsida

Protokoll 09-02-09

Närvarande: Maria, Agneta, Magnus, Åsa, Conny, Anne, Nadja, Ellinor, Yvonne, Christer, Rita.
 
Christer hälsade välkommen och beskrev situation på skolan som mycket bra, gällande allt från skolgårdsmiljö, kunskapsnivåer till personal. Klass två har fått  viss resursförstärkning genom "resurstrolleri" genom att den tillgängliga personalstyrkan och några timmar från extrapersonal.

Köksutredningen närmar sig sitt slut. Det lutar åt att det kommer att finnas tre tillagningskök i kommunen varav Hällevadsholm kommer att få ett. Om vi har tur kan detta innebära att barnen kanske kan få lagad mat även på fredagar eftersom köket ändå måste vara bemannat för att laga mat till äldreomsorgen.

En ny kurator börjar 1 mars: Hon heter Anneli och kommer att finnas i Hällevadsholm hela tisdagarna.
 

Christer har börjat arbetet med att ansöka om elevassistenter inför hösten. Förra året fanns det 22 tjänster att dela på och 58 ansökningar kom in från kommunens skolor.

Beslut om den nya organisationen dröjer så det finns fortfarande ingen chef för skolorna i Munkedals kommun. Vi får avvakta och se om det blir en ny välfärdsnämnd för både skola och omsorg. Under tiden ansvarar kommunens personalchef och ekonomichef för de mest akuta arbetsuppgifterna.

Budgeten för 2009 ger ingen förändring i personaltätheten . Det ser däremot sämre ut inför 2010.

En ny förskoleavdelning behövs och ska eventuellt komma att inrymmas i lokaler som skolan idag förfogar över. Beslut om detta tas 12 februari. Christer har lämnat en konsekvensbeskrinning till nämnden.

Vem som ska ansvara för vilken klass börjar ta form men är inte klart än.
Personalen diskuterar nu nedanstående förslag. Beslut tas före påsk.
F-1                Anna, Malin                        
2                    Rita                                     
3                    Marie                                  
4-5                Sibylla, Anders

Thomas Torild-dagen går av stapeln lördag 18 april.

Skolavslutningen firas 12 juni klockan 10.00.

 
Ordsförande:                                                             Sekreterare:
Christer                                                                     Nadja

Sidansvar: Bernt Bernharsson
Senast uppdaterad 2016-01-14

Kontakt
Rektor:
Christer Edvinsson
Telefon: 0524-180 76

Personalrum:
0524-180 61
(sjukanmälan)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-14 | Om webbplatsen