Startsida

Historik Hedekas skolas upptagningsområde

Sörbygden hade år 1865, 1072 skolpliktiga barn. Jämfört med idag då elevantalet är cirka en fjärdedel av vad det en gång var. Det går cirka 137 elever på Hedekas skola och cirka 75 elever i Fisketorps skola; därtill tillkommer gymnasieeleverna. Under 1900-talet har barnkullarna minskat. Det är därför inte konstigt att vi idag endast har två skolor i socknen. Med det kommunikationsnät som finns idag är dessutom möjligheterna till en god utbildning för alla mer lättillgänglig än vad det var i slutet på 1800-talet.

Innan lagen om folkskolor kom 1842, var det lite si och så med undervisningen på landsbygden. För småskoleeleverna fanns en ambulerande undervisning, där lärarinnan Sara Svenson reste runt till de större gårdarna och undervisade några dagar i taget.

Gamla protokoll visar att det under 1870-80-talet byggdes en folkskola i Söbbön och en i Sandåker. Men många elever hade långa vägar att traska till skolan, vilket ofta bidrog till frånvaro och kort skolgång. Det var inget ovanligt att en del slutade redan efter tre terminer.

Den förste skolläraren som kom till Sandåkerskolan, vilken togs i bruk 1875, hette Sandblom och han undervisade cirka 60 elever samtidigt. Elevantalet minskade dock efter att det 1888 byggdes en mindre folkskola i Lilla Röd och 1895 en i Hålteröd.

Under 1800-talets senare hälft fick folkskolan även fasta lokaler i Långön, Hult och omkring sekelskiftet i Stensryr.

Folkskolan i Kåtebol var helt färdigställd 1877, och undervisningen bedrevs där fram till 1954 då Kåtebols nya skola togs i bruk. Under en del år bedrevs där småskola. Under 1960-talet flyttades successivt elever från både Kåtebols och Söbböns skola över till Hedekas skola.

Mellan 1977 och 2013 var det högstadieskola i centrala Hedekas. Sedan 2013 åker högstadieeleverna till Munkedal och går år 7-9 på Kungsmarksskolan, gemensamt med alla andra ungdomar från kommunen. Fisketorps skola stängde samtidigt igen och lågstadieeleverna i byggden går sedan dess tillsammmans med mellanstadiet i Hedekas skola.

I dag går det elever från förskoleklass till år 6 på skolan.

Källa: (personliga kommentarer Monica Borne, Februari 2006).
Källa: Red. Carl Zakariasson. (1984). Sörbygdens härad, Munkedal, Munkreklam

Sidansvar: Caroline Rönnberg
Senast uppdaterad 2015-12-07

Kontakt

Rektor
0524-180 46

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-16 | Om webbplatsen