Startsida

Projekt på skolan

Skolgårdsprojekt VT 2017
Lärare, elever och föräldrar har tillsammans utvecklat en plan för skolgårdens utformning för att utöka elevernas fysiska aktivering och psykiska välmående under rasterna. Eleverna bland annat efterfrågat fler och roligare aktiviteter och lekar under rasterna för att utveckla den sociala gemenskapen och få fler roliga möjligheter att röra på sig.
 

Vattenprojekt HT 2016
Hedekas skola har tillsammans med ytterligare ett par skolor i närområdet inlett ett vattenprojekt tillsammans med Gullmarns vattenråd. Vattenprojektet har som syfte att utveckla elevers kunskaper om vatten och förståelse för vikten av att vara rädda om det vatten vi har tillgång till idag. Genom vattenrådet har skolans pedagoger fått fortbildning kring skolans närliggande vattenmiljöer vid läsårets uppstart. Alla elever kommer under augusti och september att vistas i och undersöka dessa vattenmiljöer med hjälp av håvar, uppslagsböcker och luppar som finansierats av vattenrådet. Vi bygger sedan upp ett skolgemensamt temaområde kring vattnets kretslopp, vattnets egenskaper, insjöns ekosystem och Gullmarns avrinningsområde.

Läsprojekt VT 2016
Under vårterminens första del 2016 kommer ett skolgemensamt läsprojekt inledas. Elever från olika årskurser ses en gång i veckan och läser tillsammans i små grupper med tanken att utveckla läsglädje och gemenskap mellan alla elever på skolan.

Artikel publicerad i Lysekilsposten finns att läsa i sin helhet digitalt på lysekilspostens hemsida.  

Tidningsartikel Lysekilsposten

Sidansvar: Caroline Rönnberg

Senast uppdaterad 2016-01-19

Kontakt

Rektor
0524-180 46

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-14 | Om webbplatsen